Child pages
  • Rubiin.physic.ut.ee kasutamise muudatused
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Seoses serveri rubiin.physic.ut.ee riistvara aegumisega pannakse server rubiin.physic.ut.ee kinni ning selle funktsionaalsuse võtavad üle 2 serverit:

  • adalberg.ut.ee teenindab SSH sessioone, nimi rubiin.physic.ut.ee muudetakse adalberg.ut.ee alternatiiivseks nimeks.
  • siim.ut.ee teenindab rubiin.physic.ut.ee veebe

 

  • No labels