Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tartu Ülikoolis seni kasutusel olnud veebimeili keskkonna Squirrelmail vahetas 15. detsembril 2012 välja uuem keskkond Roundcube. Vana Squirrelmail keskkond jääb ligipääsetavaks aadressil https://mailhost.ut.ee:8443/.


Üldine kasutusjuhend: 

Sisselogimisel valige sobiv keel ja sisestage oma Tartu Ülikooli kasutajatunnus ning parool (sama, mis ÕISi sisse logides). Roundcube'i keskkonda on võimalik kasutada ka mobiiliga: server tuvastab, millise seadmega on tegu ning laeb automaatselt vastava välimuse.

Ilma tekstita nuppude funktsiooni saab teada, kui liikuda hiirega nupu kohale ning oodata kuni seletustekst ette tuleb.

Täpsem seletus:

Tartu Ülikooli spetsiifilised märkused:

Tähelepanu, kõik ülikooli kasutajad:

 • kelle kasutajakonto on vanem kui 3 aastat,
 • kes leiavad, et nende saadetud kirjade, mustandite või mõni muu kaust sisaldab ainult hiljutisi kirju,
 • kellel on mõni muu probleem kaustadega, nt puudub kaust mustandid, saadetud, prügikast või rämps.
 • kellel on probleem kirjade kustutamisega

Palume lugeda järgnevat juhendit enne arvutiabiga ühendust võtmist: Erilised kaustad

Rämpspost, puhkuseteade ja suunamised:

Automaatne kirjade suunamine, puhkuseteate saatmine ja rämpsposti Spam kausta liigutamine toimub filtrite abiga. Loe lähemalt altpoolt.

Aadressiraamat:

Sisaldab vaikimisi kahte aadressiraamatut - isiklikud aadressid, kuhu saab salvestada oma kontakte ning Tartu Ülikooli avalikud kontaktid (UT_Kontaktid), mida muuta ei saa.

 CSV aadresside importimine Squirrelmailist

Roundcube suudab hetkel importida ainult VCF formaadis aadresse. Järgmises versioonis on lubatud uuendus mis suudab ka CSV formaadis aadresse vastu võtta.

Kuni selle ajani, selleks, et Squirrelmailist salvestatud CSV formaadis aadressid Roundcube'i ümber tõsta, toimi järgnevalt:

 • Kõigepealt salvesta Squirrelmaili aadressiraamat CSV formaadis arvutisse.
 • Seejärel ava leht: CSV to vCard
 • Kopeeri järgmine rida lehel asuvasse kasti, esimeseks reaks:
Nickname,Name,First Name,Last Name,E-mail,Notes
 • Kopeeri salvestatud CSV faili sisu kasti järgmisteks ridadeks.
 • Liigu samm 2 juurde (Specify types)
 • Kontrolli väljade korrektsust. Esimest kahte võib tõenäoliselt ignoreerida.
 • Liigu samm 3 juurde (Copy vCard)
 • Kopeeri kogu tekst uude faili, nimeta fail lõpuga .vcf
 • Impordi uus .vcf fail Roundcube'i aadressiraamatusse.
Seaded:

Seadete all saab muuta erinevaid valikuid, kuidas Roundcube kasutajaliides käitub ning välja näeb. Muudetud seadistuste käikuminekuks on vaja pärast muudatuste tegemist vajutada nuppu "Salvesta".

Identiteedid:

Siin saab muuta isikuandmeteid (välja arvatud nime ja e-maili aadressi) ning lisada allkirja/jaluse, mis pannakse automaatselt iga väljasaadetava kirja lõppu.

Filtrid:

Märkus: vanemad TÜ kasutajakontod on seotud välise filtrite süsteemiga ning alljärgnev neile ei kehti. Sellisel juhul avaneb Roundcube'ist eraldiseisev filtrite haldamise leht uues aknas.

Roundcube filtrite süsteem kasutab SIEVE keele süntaksiga filtreerimisreegleid. Filtrid rakendatakse kirja postkasti toimetades ning seetõttu avalduvad Roundcube kaudu tehtud filtrid kõikidele IMAP klientidele. 

Esmakordsel siselogimisel ei pruugi ühtegi defineeritud filtrit olla, mille peale pakub Roundcube valikuvõimalust kasutada vaikefiltreid (Use default filters). Sellega saab korraga kasutusele võtta kõik all vasakul nurgas olevad näidisfiltrid. Vaikimisi on aktiveeritud ainult x-spam (mis on soovituslik), ülejäänud tuleb kohandada vastavalt enda vajadustele.

Kui Squirrelmailis on varem juba mõned filtrid defineeritud, pakub Roundcube võimalust need importida (Import filters). Paraku töötab see variant ainult lihtsamate filtrite puhul, ning kui server annab veateate, tuleb filtrid käsitsi Roundcube'i sisestada.

Uute filtrite loomiseks saab kasutada ka nuppu , mis täidab valitud kirja põhjal osad väljad automaatselt ära.  

 Märkus: Kui kasutusel on rohkem kui üks filter, loe lähemalt:

Kui kasutusel on rohkem kui üks filter, tuleb tähelepanu pöörata filtrite järjekorrale ning filtri tevusele "Stop proccessing filters". Aktiivsed filtrid rakendatakse igale kirjale järjekorras ülevalt alla niikaua, kuni jõutakse tegevuseni "Stop processing filters".

Järjekord on oluline sellepärast, et kui kiri sobib mitme filtri reegliga, siis esimesena rakendatakse tegevused eespool asuvates filtrites. Mõni nendest tegevustest aga võib minna konflikti järgmiste tegevustega.

Filtritega, mille puhul on kindel, et järgmised filtrid ei tohiks seda kirja enam puutuda, tasub kasutada tegevust "Stop processing filters", mis tähendab siis, et järgmiseid filtreid antud kirja puhul enam ei rakendata.

 Näidisfiltrid:

x-spam:
Filter tõstab TÜ meiliserverite poolt tuvastatud rämpsposti automaatselt Spam kausta.

postiloend:
Filtreerib kõik postiloendite kirjad ning liigutab need soovitud kausta. Kasutamiseks valida viimasel real soovitav tegevus ning kaust kuhu kiri suunata.

Postiloendi filtrit saab täiendada, kasutades kirja päise selliseid välju nagu postiloendi aadress, List-Id, X-List-Name, X-ML-Name, lisades sinna vastavad väärtused. Õige päise väärtuse leiab sissetulevate kirjade päise välja laiendades. Selle jaoks tuleb klõpsata kirja päise alumises osas paikneva riba peal, kus asub allapoole suunatud pisike kolmnurk.

puhkuseteade:
Saadab määratud perioodi jooksul sissetulevatele kirjadele (va. postiloendid) automaatse vastuse. Vastus saadetakse perioodi jooksul samale aadressile vaid ühe korra.

Kasutamiseks tuleb määrata periood (päevades), lisada linnuke eesnimi.perenimi@ut.ee aliase juurde ning modifitseerida vastust vastavalt oma soovile.

suunamine:
Kõik kasutajale tulevad kirjad saadetakse määratud aadressile edasi ning originaal kustutatakse. Kasutamiseks tuleb määrata aadress kuhu kirjad suunatakse ning eemaldada linnuke mis keelab filtri tegevuse.

Kirja originaali TÜ postkastis säilitamiseks tuleb filtri valiku "Suuna teisele aadressile" asemel valida "Send a copy to".

 

 

 

 

 

Pildid

AadressiraamatSeaded
Identiteedid
Import filters
Postiloendite päised
Puhkuseteade
 • No labels