Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Küsimuste ja probleemide korral palume ühendust võtta Arvutiabiga - arvutiabi@ut.ee
Please report any issues or questions to the Helpdesk - helpdesk@ut.ee 

Kasulik teada, et

  • turvaprinter on kindlasti kaardilugejaga printer.
  • turvaprinter on kasutajatele välja jagatud läbi kindla printserveri, mitte otse.
  • valida on mitme erineva sisendprinteri vahel, kusjuures valitakse draiverit, mitte konkreetset füüsilist printerit.
  • turvaprinterite korral ei prindita tööd kohe välja, vaid jäävad vastavasse printserverisse 48 tunniks ootele.
  • paberile printimiseks (samuti paljundamiseks, skaneerimiseks) tuleb minna suvalise ülikooli turvaprinteri juurde, logida sisse ning teha vastavad valikud.