Child pages
 • OpenVPN - Windows
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VPN ühenduse seadistamine

1. Avage aadress https://tunnel.ut.ee

2 Sisestage lahtrisse Username oma Tartu Ülikooli kasutajatunnus.

3. Sisestage lahtrisse Password oma Tartu Ülikooli parool.

Setting up the VPN connection

1. Go to https://tunnel.ut.ee

2. Enter the username of your University of Tartu account in the Username field.

3. Enter the password associated with your account in the Password field.

4. Vajuta lingile click here to continue, et laadida arvutisse VPN ühenduse paigaldamiseks mõeldud pakett.

5. Käivita arvutisse laetud paigalduspakett ja teosta paigaldus.

 

4. Click on the link that says click here to continue, to download the installer for your device.

5. Launch the installer and follow the instructions on the screen.

 

VPN ühenduse loomine

 1. Ühenduse loomiseks peab arvutisse olema paigaldatud OpenVPN Connect tarkvara.
 2. Ühenduse loomiseks mine aadressile https://tunnel.ut.ee
 3. Sisesta Username ja Password ridadele vastavalt oma kasutajatunnus ja parool.
 4. Vajuta nupule Go.

 5. Alternatiivselt võid käivitada arvutis OpenVPN Connect programmi ning kella juurde ilmub vastav ikoon.


 6. Tehes ikooni peal parema hiireklahviga klõpsu, avaneb menüü, kust tuleb valida tunnel.ut.ee > Connect...
   

 7.  Seejärel küsitakse kasutajatunnust ja parooli, mis tuleb sisestada vastavalt username ja password lahtritesse. Seejärel vajutada Connect
  .

Establishing a VPN connection

 1. To establish a VPN connection, you need to have OpenVPN Connect software installed on your computer.
 2. To establish a connection, go to https://tunnel.ut.ee
 3. Enter your username and password 
 4. Click on the button that says Go.

 5. Alternativley, you can establish a connection by launching the OpenVPN Connect software, an icon will appear at the notification area.


 6. Right click on the icon, choose tunnel.ut.ee and then Connect...
   
   
 7. After entering your username and password, click Connect,

VPN ühenduse katkestamine

 1. Aktiivse VPN ühenduse katkestamiseks mine aadressile https://tunnel.ut.ee
 2. Vajuta nuppu Disconnect.

Disconnecting the VPN connection

 1. To disconnect an active VPN connection, go to https://tunnel.ut.ee
 2. Click Disconnect.