Please find the English version here: OpenVPN via Windows.

VPN ühenduse seadistamine

 1. Avage aadress https://tunnel.ut.ee.
 2. Sisestage lahtrisse Username oma Tartu Ülikooli kasutajatunnus.
 3. Sisestage lahtrisse Password oma Tartu Ülikooli parool.
 4. Vajuta lingile click here to continue, et laadida arvutisse VPN ühenduse paigaldamiseks mõeldud pakett.
 5. Käivita arvutisse laetud paigalduspakett ja teosta paigaldus. Kui teil puuduvad arvutis tarkvara paigaldamise õigused võtke ühendust arvutiabiga.

VPN ühenduse loomine

 1. Ühenduse loomiseks peab arvutisse olema paigaldatud OpenVPN Connect tarkvara.
 2. Käivitage arvutis OpenVPN Connect programm, kella juurde ilmub vastav ikoon.


 3. Tehes ikooni peal parema hiireklahviga klõpsu, avaneb menüü, kust tuleb valida tunnel.ut.ee > Connect...
 4. Võimalik on ka ikooni peal klõpsata vasakut hiireklahvi, mis avaneb OpenVPN Connect tarkvara, kust tuleb vajutada halli nuppu peale.
 5.  Seejärel küsitakse kasutajatunnust ja parooli, mis tuleb sisestada vastavalt username ja password lahtritesse. Seejärel vajutada Connect.

VPN ühenduse katkestamine

 1. Aktiivse VPN ühenduse katkestamiseks tehke OpenVPN ikoonil parem klõps.
 2. Vajuta nuppu Disconnect.