Please find the English version here: OpenVPN via Mac OS X.

VPN ühenduse seadistamine

 1. Avage aadress https://tunnel.ut.ee
 2. Sisestage lahtrisse Username oma Tartu Ülikooli kasutajatunnus.
 3. Sisestage lahtrisse Password oma Tartu Ülikooli parool.

 4. Vajuta nupule Go.
 5. Vajuta lingile OpenVPN Connect for Mac OS X, et laadida arvutisse VPN ühenduse paigaldamiseks mõeldud pakett.
 6. Käivita arvutisse laetud paigalduspakett ja teosta paigaldus.

VPN ühenduse loomine

 1. Ühenduse loomiseks peab arvutisse olema paigaldatud OpenVPN Connect tarkvara.
 2. Ühenduse loomiseks käivitage OpenVPN tarkvara, kella juurde ilmub vastav ikoon.
 3. Tehes ikooni peal parema hiireklahviga klõpsu, avaneb menüü, kust tuleb valida tunnel.ut.ee > Connect...
 4. Sisesta Username ja Password ridadele vastavalt oma kasutajatunnus ja parool.
 5. Vajuta nupule Connect.

VPN ühenduse katkestamine

 1. Aktiivse VPN ühenduse katkestamiseks tehke OpenVPN ikoonil parem klõps.
 2. Vajuta nuppu Disconnect.