Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Sissejuhatus

Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakonna poolt paigaldatud Microsoft Windows ning Microsoft Office tarkvara nõuavad aktiveerimist iga 180 päeva tagant.

Aktiveerimine toimub automaatselt, kui arvuti on ühendatud Tartu Ülikooli arvutivõrku ning sellest tulenevalt ei puuduta käesolev juhend lauaarvuteid, mis on ühendatud Tartu Ülikooli hoonetes.

Tarkvara aktiveerimist nõuavad reeglina sülearvutid, mis on kasutuses ka väljaspool Tartu Ülikooli hooneid ning millel pole püsivat ligipääsu Tartu Ülikooli arvutivõrgule.

Juhul, kui alltoodud juhenditest abi ei ole, võtke ühendust Tartu Ülikooli arvutiabiga.

Introduction

Microsoft Windows and Microsoft Office licenses, that have been installed by the information technology office, require activation every 180 days.

Activation is done automatically, when the device is connected to the university's computer network, and thus is not applicable for desktop computers located on the university's campus.

Activation for Microsoft products is required for laptops, that are also being used off-campus and are not always connected to the university's computer network.

If these instructions do not resolve your activation issues, please contact the University of Tartu Helpdesk.

Tarkvara aktiveerimine

Tarkvara aktiveerimiseks tuleb arvuti ühendada Tartu Ülikooli arvutivõrku. Selleks on kolm võimalust: 

  1. ühendada arvuti Tartu Ülikooli arvutivõrku kaabliga;
  2. ühendada arvuti eduroam võrku;
  3. ühendada arvuti Tartu Ülikooli võrguga üle VPN ühenduse.

Activating the software

To activate the software, connect the device to the university's computer network. The options for doing that are:

  1. connect the computer to the network using a cable;
  2. connect the computer to eduroam;
  3. connect the computer to the network using a VPN connection

 

Tarkvara aktiveerimine Tartu Ülikooli kaablivõrgu abil

Järgmised sammud juhendavad, kuidas aktiveerida Microsoft Windows või Microsoft Office Tartu Ülikooli kaablivõrgus.

Microsoft Windows

Ühendage arvuti kaabli abil Tartu Ülikooli arvutivõrku ning laske arvutil ühendus üles võtta. Kontrollige, kas ühendus on aktiivne proovides avada mõnda veebilehte.

Kui ühendus Tartu Ülikooli arvutivõrguga on loodud, peaks Microsoft Windows end automaatselt aktiveerima. Kui seda ei juhtu, tehke arvutile taaskäivitus.

Microsoft Office

Ühendage arvuti kaabli abil Tartu Ülikooli arvutivõrku ning laske arvutil ühendus üles võtta. Kontrollige, kas ühendus on aktiivne proovides avada mõnda veebilehte.

Sulgege kõik Microsoft Office programmid (Word, Excel, Powerpoint, Outlook jt). Oodake paar hetke ning käivitage üks vabalt valitud Microsoft Office programmidest (nt Word). Programmi käivitumisel toimub tarkvara litsentsi kehtivuse kontroll ning aktiveerimine automaatselt, kui on olemas ühendus Tartu Ülikooli võrguga.
 

Activating using the cable network

The following steps will explain, how to activate Microsoft Windows and Microsoft Office using the university's cable network.

Microsoft Windows

Connect your computer to the university's network using a cable found in the offices. Check if the connection is active by trying to open a random website.

If the connection is established, Microsoft Windows should automatically activate. If this does not happen, restart the computer.

Microsoft Office

Connect your computer to the university's network using a cable found in the offices. Check if the connection is active by trying to open a random website.

Close all Microsoft Office programs (Word, Exce, Powerpoint, Outlook etc). Wait for a bit and start one of the Microsoft Office programs (i.e Word). When the program starts, the software should activate the software automatically. If this does not happen, restart the computer.

Tarkvara aktiveerimine eduroam võrgus

Järgmised sammud juhendavad, kuidas aktiveerida Microsoft Windows või Microsoft Office eduroam võrgus.

Microsoft Windows

Ühendage arvuti eduroam võrku ning laske arvutil ühendus üles võtta. Kontrollige, kas ühendus on aktiivne proovides avada mõnda veebilehte.

Eduroam võrgu ühendamiseks leiate juhendit siit.

Kui ühendus Tartu Ülikooli eduroam võrguga on loodud, peaks Microsoft Windows end automaatselt aktiveerima. Kui seda ei juhtu, tehke arvutile taaskäivitus.

Microsoft Office

Ühendage arvuti eduroam võrku ning laske arvutil ühendus üles võtta. Kontrollige, kas ühendus on aktiivne proovides avada mõnda veebilehte.

Eduroam võrgu ühendamiseks leiate juhendit siit.

Sulgege kõik Microsoft Office programmid (Word, Excel, Powerpoint, Outlook jt). Oodake paar hetke ning käivitage üks vabalt valitud Microsoft Office programmidest (nt Word). Programmi käivitumisel toimub tarkvara litsentsi kehtivuse kontroll ning aktiveerimine automaatselt, kui on olemas ühendus Tartu Ülikooli võrguga.

Activating using the eduroam network

The following steps will explain, how to activate Microsoft Windows and Microsoft Office using the eduroam network.

Microsoft Windows

Connect your computer to the eduroam wiireless network. Check if the connection is active by trying to open a random website.

Instructions for configuring eduroam on your device can be found here.

If the connection is established, Microsoft Windows should automatically activate. If this does not happen, restart the computer.

Microsoft Office

Connect your computer to the eduroam wiireless network. Check if the connection is active by trying to open a random website.

Instructions for configuring eduroam on your device can be found here.

Close all Microsoft Office programs (Word, Exce, Powerpoint, Outlook etc). Wait for a bit and start one of the Microsoft Office programs (i.e Word). When the program starts, the software should activate the software automatically. If this does not happen, restart the computer.

Tarkvara aktiveerimine üle VPN ühenduse

Järgmised sammud juhendavad, kuidas aktiveerida Microsoft Windows või Microsoft Office üle VPN ühenduse.

Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakonna poolt seadistatud sülearvutites on reeglina olemas OpenVPN tarkvara, mille abil saab luua VPN ühenduse Tartu Ülikooli võrguga.

Juhised VPN ühenduse seadistamiseks ja kasutamiseks leiate siit.

Microsoft Windows

Looge VPN ühendus Tartu Ülikooli arvutivõrguga.

Kui ühendus Tartu Ülikooli eduroam võrguga on loodud, peaks Microsoft Windows end automaatselt aktiveerima. Kui seda ei juhtu, tehke arvutile taaskäivitus.

Microsoft Office

Looge VPN ühendus Tartu Ülikooli arvutivõrguga.

Sulgege kõik Microsoft Office programmid (Word, Excel, Powerpoint, Outlook jt). Oodake paar hetke ning käivitage üks vabalt valitud Microsoft Office programmidest (nt Word). Programmi käivitumisel toimub tarkvara litsentsi kehtivuse kontroll ning aktiveerimine automaatselt, kui on olemas ühendus Tartu Ülikooli võrguga.

Activating using a VPN connection

The following instructions will explain, how to activate Microsoft software using the VPN connection.

The computers that have been prepared by the Information Technology Office have OpenVPN preinstalled, which allows establishing a VPN connection to the university's network.

Instructions for configuring a VPN connection can be found here.

Microsoft Windows

Establish a VPN connection to the university's network.

If the connection is established, Microsoft Windows should automatically activate. If this does not happen, restart the computer.

Microsoft Office

Establish a VPN connection to the university's network.

Close all Microsoft Office programs (Word, Exce, Powerpoint, Outlook etc). Wait for a bit and start one of the Microsoft Office programs (i.e Word). When the program starts, the software should activate the software automatically. If this does not happen, restart the computer.