Child pages
  • Kirjade suunamine teise postkasti
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Google Chromega on esinenud probleeme suunamise seadistamisel. Võimalusel kasutada Firefoxi.

1) Logida sisse owa.ut.ee

2) Valida paremalt ülevalt menüüst "Options"

3) Valida "Organize email", seejärel "inbox rules" ning pluss märgi pealt valida "Create a new rule for arriving messages"

4) Seejärel avaneb aken, kus tuleb ära täita allolevad väljad:

Name: Vabalt valitud nimi suunamise jaoks.

When the message arrives, and:  "Apply to all messages"

Do the following: Redirect the message to..

5) Vajutada "Select people"

Seejärel avaneb uus aken. Sinna kirjutada To reale meiliaadress kuhu soovite kirju edasi suunata.

6) Vajutada OK

 

7) Vajutada Yes

 

Kõik sissetulevad kirjad suunatakse nüüd edasi soovitud aadressile. Kirjadest jääb koopia alles ka ülikooli postkasti.

  • No labels