Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Enne kui saad õppeinfosüsteemi kasutama hakata, tuleb vahetada arvutisüsteemi poolt genereeritud parool (numbrite ja tähtede kombinatsioon), mis anti koos ülikooli arvutivõrgu kasutajatunnusega. Parooli vahetamiseks mine aadressile http://passwd.ut.ee/.

ÕISi veebiaadress on http://ois.ut.ee/. ÕISi sisselogimiseks saab kasutada ülikooli keskset kasutajanime ja salasõna või ID-kaarti.

Avalikul kasutajal on juurdepääs ÕISi ilma sisse logimata aadressilt https://www.is.ut.ee/pls/ois/.

Oma isikuandmete ja õppetulemuste vaatamiseks, samuti ainetele ja eksamitele registreerumiseks, on vaja end õppeinfosüsteemi sisse logida.

Täpsema juhendi õppeinfosüsteemi kasutamiseks leiad ÕIS-i abiinfo lehelt

Before You start using the Study Information System, You should change the automatically generated password (sequence of letters and numbers), which was provided to You with the username. To change the password, go to http://passwd.ut.ee/.

The Study Information System can be located at http://ois.ut.ee/. To log in, use Your university username and password or the national ID-card.

Public users can use the Study Information System without logging in at https://www.is.ut.ee/pls/ois/.

To see Your personal details and study related information, You need to log in to the Study Information System. 

Detailed instructions can be found on the Study Information System help page.

Kust saab abi?

IT probleemide korral pöörduge IT-osakonna poole Ülikooli 18a I korrus, E-R 8.00-18.00 või saatke kiri aadressile arvutiabi@ut.ee
Arvutiabi telefon +372 737 5500.

Arvutiklassides tekkivatele probleemidele oskab enamasti aidata lahenduse leida klassi administraator.

Õppeinfosüsteemiga seotud probleemidega soovitame pöörduda ÕIS-i koordinaatori poole või saatke kiri aadressile ois.tugi@ut.ee

Lihtsamatele küsimustele võite vastuse leida, lehitsedes IT-juhendeid

Where to get help?

In case You are experiencing IT issues with the campus equipment, please contact the University of Tartu Helpdesk, that is located at Ülikooli 18a 1st floor. The Helpdesk is availalbe from Mon-Fri 08:00-18:00. You can also send an e-mail to helpdesk@ut.ee or call +372 737 5500.

Issues in the computer classes can usually be solved by asking the class administrator.

Study Information System related issues should be addressed to a coordinator or by e-mailing ois.tugi@ut.ee.

Simple issues can be solved by browsing the Helpdesk wiki.