Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Avage menüüst Settings ning valige menüüst Accounts & Passwords.

1. Open the phone Settings and open Accounts & Passwords.

2. Valige Add Account ja konto tüübiks valige Exchange.

2. Choose Add account and select Exchange as the account type.

3. Sisestage oma e-posti aadress ja määrake konto nimi. Konto nime määrata enda äranägemise järgi (nt UT postkast). Seejärel vajuta Next.

3. Enter Your e-mail address and pick a description for the account. The description can be anything You want (i.e UT e-mail). Tap Next.

4. Vali Configure Manually.


4. Tap on Configure Manually.

5. Täitke järgmised väljad ja vajuta Next:

  • Email: ülikooli e-posti aadress kujul eesnimi.perenimi@ut.ee
  • Server: outlook.office365.com
  • Domain: jäta tühjaks
  • Username: kasutajatunnus@ut.ee

5. Fill in the following fields and click Next:

  • Email: university e-mail firstname.lastname@ut.ee
  • Server: outlook.office365.com
  • Domain: leave empty
  • Username: username@ut.ee