Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. Ava Outlook ja sisestada avanenud aknasse oma emaili aadress ja vajutada Continue.

1. Open Outlook and enter Your email address and click Continue.

2. Sisestada kasutajanimi ja parool. NB! Kasutajanimi on kujul kasutajatunnus@ut.ee.

2. Enter Your username and password. Please note that username must be written as username@ut.ee.

3. Järgmises aknas vajutada Done. Postkast on nüüd seadistatud.

3. Click Done. The account is now configured.

4. Kui peale seadistamist tuleb ette järgnev teade, tuleb teha linnuke valikule Always use my response for this server ja vajutada Allow.

4. If the following window appears then check the option to Always use my response for this server and click Allow.