Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Logida Gmaili sisse ja valida hammaasrattakujulise menüü pealt seaded.

1. Log into your Gmail account and click on the cogwheel icon, choose See all settings.

2. Valida Kontod ja Importimine ja seejärel Lisa teine e-posti aadress.

2. Choose Accounts and Import, after that Add another email address.

3. Sisestada oma nimi ja emaili aadress ning vajutada Edasine toiming.

3. Enter your name and full e-mail address, click Next Step.

4. SMTP serveri aadressiks kirjutada smtp.office365.com, Pordi numbriks valida 25

Kasutajanimi on kujul kasutajatunnus@ut.ee. Parooli lahtrisse kirjutada oma ülikooli konto parool. Turvalisuse tüübiks valida TLS ning vajutada Lisa konto.

4. Type smtp.office365.com as your SMTP address, port 25.

Write your username as username@ut.ee. Into the password field type your UT account's password. Secured connection using TLS has to be selected, click Add Account.

5. Seejärel tuleks logida oma ülikooli postkasti sisse ja sisestada sealt saadud kinnituskood allolevasse aknasse.

5. After that you need to log into your UT e-mail address and enter the confirmation code which was sent to you, click Verify.

6. Nüüd on ülikooli konto gmaili lisatud ja uut kirja kirjutades saab valida millise aadressi alt kirja välja saata.

6. UT e-mail is now added into gmail and you should be able to choose which e-mail address you send your e-mails from.