Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Võta lahti Androidi meiliklient

2. Sisesta oma meiliaadress ja parool

 

1. Open your Android mail client

2. Enter your username and password

 

3. Konto tüübiks vali Exchange Activesync

 

3. Choose Exchange ActiveSync as your account type

 

4. Sisesta kasutajanimi ja parool. NB! Kasutajanimi on kujul kasutajanimi@ut.ee.

5. Serveri aadressiks tuleb määrata outlook.office365.com.

6. Märgi linnuke lahtrisse, mis palub kasutada turvalist ühendust (SSL-i).

 

4. Enter your username and password! NB! Make sure you enter your username as username@ut.ee.

5. Enter outlook.office365.com as the server address.

6. Check the box that says Use a secure connection (SSL).

 

7. Server nõuab kaugturbe haldamist. Vajutage OK. (Lisainfo: Remote Security Activation Androidi seadmetel)

 

7. The server will request for additional permissions. Click OK.

 

8. Vaikeseaded sobivad, vajutage OK.

 

8. You can use the default settings or change them to match your needs. Click OK.

 

9. Määrake kontole nimi. See võib olla ükskõik mida. Vaikimi pakutakse nimeks "Ut"

 

9. Choose a name for this account, this can be set to anything. The default name is "Ut".

 

10. Lõpetage häälestus. Konto on nüüd seadistatud.

10. Finish the setup. The account is now configured.