Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Logige postkasti aadressilt http://kiri.ut.ee.

1 Log in to Your inbox via http://mail365.ut.ee.

2. Avage ülevalt paremast nurgast hammasratta kujulise nupu pealt menüü, avanenud sätetes kõige alt valige Kuva kõik Outlooki sätted.

2. Click on the cog icon in the top right corner of the screen and choose View all Outlook settings from the bottom of the menu.

3. Avanenud vaates tuleks vasakult menüüst valida Edasisaatmine ja teha aktiivseks valik Luba edasisaatmine. Kirjuta lahtrisse aadress, kuhu tahad kirju edasi suunata. Kui soovid jätta kirjast koopia ka ülikooli postkasti, siis tee linnuke Säilita edasisaadetud sõnumite koopiad ette. Vajutage Salvesta ning suunamine on seadistatud.

3. Choose Forwarding from the menu on the left and tick the Enable Forwarding function. Enter the e-mail address you want the e-mails to be forwarded to in the corresponding field. If You wish to keep a copy of the e-mail in the university inbox, check the Keep a copy of forwarded messages option (recommended). Hit Save and your forwarding is configured.