Postkasti sisendkausta reeglite eesmärk on lihtsustada kirjade sorteerimist kaustadesse. Reeglid käivituvad automaatselt iga sissetulnud e-kirja korral ja reegli tingimustele vastavad kirjad liigutatakse Sinu postkastis õigesse kausta. Järgmiste juhiste abil saad need reegli enda postkastis seadistada.

The purpose of inbox rules is to simplify sorting of incoming messages into folders. Rules will automatically check if incoming e-mails have all the conditions met which are set up in the rule and moves the e-mails to the desired folder. Below you can find instructions on how to set up such rules.1. Logi sisse veebipostkasti aadressil http://mail365.ut.ee

1. Log into your e-mail account at http://mail365.ut.ee

2. Valige ülevalt paremalt Sätted (hammasrattakujuline nupp). Paremal avanenud menüüs vali kõige alt Meil. Vasakul avanenud menüüs vali Meil Automaattöötlus Sisendkausta- ja korrastamisreeglid

2. When you've logged in, choose Settings (Gear icon) on the top-right corner. Choose Mail from the bottom of the menu. In the new menu, which opened at the left side, choose Mail → Automatic processing → Inbox and sweep rules.

3. Plussmärgile vajutades avaneb uus aken, kus saad lisada sisendkausta reegli. Kirjuta väljale Nimi reegli nimi. Väljal Kui sõnum saabub ja vastab järgmistele tingimustele tuleb rippmenüüst valida sissetulnud kirja tingimus. Väljal Tee järgmist tuleb valida, mida reegli tingimusele vastava kirjaga teha. Näiteks on pildil reegel, et kirjad, mis sisaldavad pealkirjas või tekstis sõna „konverents“, tuleb teisaldada kausta „Konverents“

3. Clicking on the "+" sign opens a new window where you can create a new rule for your incoming e-mails. In the Name field write the name of your rule. From the first drop-down menu choose a condition of the e-mail. From the second drop-down menu choose, what to do with the e-mail which meets the rule conditions. In the picture below is shown a rule which moves the e-mails that have the word "conference" in the subject or e-mail text into the folder "Konverents".

4. Kui loodud reegel on sobiv, vajuta OK

4. When you've finished setting up the rule, click OK.

5. Kui soovid olemasolevat reeglit ajutiselt peatada, võta selle eest linnuke ära ja vajuta Salvesta

5. If you want to temporarily disable a rule, remove the tick in front of the rule and click Save.

6. Reegli täielikuks eemaldamiseks vali reegel, vajuta Kustuta ja seejärel Salvesta

6. If you want to delete a rule, choose the desired rule and click delete. After that, click Save.