Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Ava menüüst Settings ja vali Accounts & Passwords

1. Open the phone Settings and open Accounts & Passwords.

2. Vali Add Account ja konto tüübiks Exchange

2. Choose Add account and select Exchange as the account type.

3. Sisesta oma e-posti aadress ja määra enda äranägemise järgi konto nimi (nt UT postkast). Seejärel vajuta Next

3. Enter Your e-mail address and pick a description for the account. The description can be anything You want (i.e UT e-mail). Tap Next.

4. Vali Configure Manually


4. Tap on Configure Manually.

5. Täida järgmised väljad:

  • Email: ülikooli e-posti aadress kujul eesnimi.perenimi@ut.ee
  • Server: outlook.office365.com
  • Domain: jäta tühjaks
  • Username: kasutajatunnus@ut.ee
  • Password: parool

Seejärel vajuta Next

5. Fill in the following fields and click Next:

  • Email: university e-mail firstname.lastname@ut.ee
  • Server: outlook.office365.com
  • Domain: leave empty
  • Username: username@ut.ee