Pilveteenuse kasutamisel palun esimesel võimalusel rakendada kaheastmeline autentimine: Kaheastmelise autentimise aktiveerimine O365-s (2FA) - Arvutiabi - TÜ Wiki

When using cloud service, please apply two-factor authentication as soon as possible: Kaheastmelise autentimise aktiveerimine O365-s (2FA) - Arvutiabi - TÜ Wiki

1. Ava Outlook, sisesta avanenud aknasse oma e-posti aadress ja vajuta Continue.

1. Open Outlook and enter Your email address and click Continue.

2. Sisesta kasutajanimi ja parool. NB! Kasutajanimi on kujul kasutajatunnus@ut.ee.

2. Enter Your username and password. Please note that username must be written as username@ut.ee.

3. Järgmises aknas vajuta Done. Postkast on nüüd seadistatud.

3. Click Done. The account is now configured.

4. Kui pärast seadistamist kuvatakse järgmine teade, tee linnuke valikule Always use my response for this server ja vajuta Allow.

4. If the following window appears then check the option to Always use my response for this server and click Allow.