Tartu Ülikooli põhiline e-posti lahendus on pilvepõhine Microsoft Online Exchange ja sellega seotud rakendus Outlook

Exchange Online'i e-kirjade lugemine veebis: http://kiri.ut.ee

NB! Postkasti kasutajanimi tuleb sisestada kujul username@ut.ee

Pilveteenuse kasutamisel palun esimesel võimalusel rakendada kaheastmeline autentimine: Kaheastmelise autentimise aktiveerimine O365-s (2FA) - Arvutiabi - TÜ Wiki

The main email solution of the University of Tartu is the cloud-based Microsoft Online Exchange and the Outlook application

Webmail of Exchange Online - http://mail365.ut.ee or http://kiri.ut.ee

Note!Username has to be entered as username@ut.ee

When using cloud service, please apply two-factor authentication as soon as possible: Kaheastmelise autentimise aktiveerimine O365-s (2FA) - Arvutiabi - TÜ Wiki