Child pages
 • Exchange - Android mail
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Exchange postkasti seadistamiseks on vajalikud andmed:

 • Server name: owa.ut.ee
 • Domain name: domenis
 • User name: TÜ kasutajatunnus
 • Use SSL: jah

Postkasti seadistamiseks tuleb toimida järgmiselt:

 • Programmide menüüst tuleb valida Email
 • Sisesta oma e-maili aadress ja parool
 • Vali postkasti tüübiks Exchange
 • Sisesta järgmised seadistused ja vajuta Next.
 1. Username: domenis\kasutajatunnus (kasutajatunnusena kasutada Tartu Ülikooli kasutajatunnust)
 2. Server: owa.ut.ee
 3. Port: 443
 4. Security type: SSL/TLS (Accept all ceriticates)
   
 • Vajuta nupul OK.
   
 • Siin lehel midagi muuta pole vaja. Võib valida rippmenüüst "Days to sync", kui pika perioodi kirjad seadmesse sünkroniseeritakse.

 • Seejärel saab määrata lisatud kontole nime. Vaikimisi on selleks seadistamise alguses sisestatud e-posti aadress. Selle välja muutmine ei ole kohustuslik.
 • Lisaks võib telefon paluda administraatori õiguste aktiveerimist. Vajutada nupule Activate.
   

For configuring your Exchange account on your Android device, you need to know the following information:

 • Server name: owa.ut.ee
 • Domain name: domenis
 • User name: UT username
 • Use SSL: yes

To configure your account, please follow these steps:

 • Open Email from your application drawer
 • Enter your e-mail address and your password.
 • Choose Exchange as your account type.
 • Fill in the following fields and press Next.
 1. Username: domenis\username (use your UT username)
 2. Server: owa.ut.ee
 3. Port: 443
 4. Security type: SSL/TLS (Accept all ceriticates)
   
 • Click OK.
   
 • No need to change any of the following settings, unless you want to customize the way you receive new messages.

 • Enter the name for the account you just set up.  You can use firstname.lastname@ut.ee for example, but the choice is really up to you.
 • Your phone may ask for activating the Email app with administration rights. If this is the case, click Activate.