Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sissejuhatus

Tartu Ülikooli ja Tartu Üliõpilasküla hoonetes on võimalik kasutada Campuswifi nimelist võrku.

Campuswifi on mõeldud kasutamiseks nendele, kellel puudub Tartu Ülikooli kasutajatunnus. 

Ülikooliga seotud inimestel, kel on ülikooli keskne kasutajatunnus (kasutajatunnus, mille abil pääseb ÕIS-i ja teistesse infosüsteemidesse), soovitame kindlasti kasutada eduroam võrku, sest see on turvalisem (autentitud kasutajad, krüpteeritud liiklus). Eduroam leviga ühendute TÜ arvutivõrku, mis annab teile ka võimaluse kasutada võrguprintereid ja võrgukettaid.

Võrgu kasutamiseks tuleb end sisse logida. Sisselogimiseks on hetkel kolm viisi:

  1. Facebooki konto abil
  2. Google konto abil
  3. Käsitsi loodud konto abil

Sisse logimiseks tuleb enda seade ühendada Campuswifi võrguga ning jätkata vastavalt veebilehitsejas avanenud juhistele.

 

Introduction

You can use the Campuswifi network on the premises of University of Tartu and Tartu Student village.

Campuswifi network is intended for those people, who do not own a Unviersity of Tartu user account. 

People, who have an University of Tartu user account ((the account, which allows access to the Study Information System), should use the eduroam network. This network is much more secure than the public network (authenticated users, encrypted traffic). Eduroam will also connect you to the university’s computer network, which will allow you to use network printers and network drives.

To start using the network, you need to log in using one of the following three options:

  1. A Facebook account
  2. A Google account
  3. Register manually

To log in, you need to connect your device to the Campuswifi network and follow the instructions that will open in your web browser.


Facebook ja Google

Kasutajaks registreerumiseks vajutage Campuswifi avalehel vastavale nupule.

Esmakordsel registreerumisel tuleb Facebookis või Googles lubada oma isiku tuvastamine.

Kui registreerumisprotsess jõudis eduka lõpuni, antakse teie seadmele ligipääs internetile.

 

Facebook and Google

To register as a user with your Facebook or Google account, click on the corresponding button on the Campuswifi page.

When registering for the first time, you authorize the registration process:

Your device will be able to access the internet immediately after the registration was successful.


Konto registreerimine käsitsi

NB! Käsitsi tehtud konto kehtib kuu aega! Kuu möödudes tuleb end taas kasutajaks registreerida!

Käsitsi kasutajaks registreerumiseks vajutage Campuswifi avalehel Create account nupule.

Sisesta oma nimi ja e-posti aadress vastavatesse lahtritesse. Tutvu võrgu kasutustingimustega ning tee vastavasse lahtrisse linnuke nendega nõustumiseks. Seejärel vajuta nupule Register.

Sisestatud e-posti aadressile saadetakse kiri koos kasutajatunnuse ja parooliga, mille abil saad võrgu kasutamiseks sisse logida. 

Manual registration

NB! Manually registered accounts will expire in one month. When the account expires, you will need to register again.

To register manually, click on the Create account link on the Campuswifi page.

Enter your name and e-mail address. Read and accept the terms for using the network. After that, click on the Register button.

You will receive an e-mail with the username and password, that you will need to use for logging in to the network.