Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ühendumine eduroam'i (Android)

Android operatsioonisüsteemiga telefoni või tahvelarvuti ühendamiseks eduroam võrguga toimetage järgmiselt:

1. Avage seadme menüüs valik Seaded või Settings.


Vajuta pildil, et näha seda suuremalt

2. Leidke ja avage avanenud menüüst WiFi seaded.


Vajuta pildil, et näha seda suuremalt

3. Leidke saadaval WiFi võrkude nimekirjast eduroam ja vajutage sellel, et end võrguga ühendada.


Vajuta pildil, et näha seda suuremalt 

4. Ühendamisel küsitakse eriseadistusi ning need tuleb määrata järgmiselt:

EAP method: PEAP
Phase-2 authentication: MSCHAPV2
CA cerificate: Unspecified (Võib esineda kujul sulgudes) VÕI Do not validate.

Identity: kasutajatunnus@ut.ee
Parool: Tartu Ülikooli kasutajatunnusega seotud parool

 
Vajuta piltidel, et näha neid suuremalt.
Näited Google Nexus 4 (LG) ja Samsung Galaxy S III telefonidelt

 

 

 

Connecting to eduroam (Android)

This page will explain, how to set up eduroam on your Android device.

1. Open the Settings menu on your device.


Click to see a bigger image.

2. From the Setting menu, find the entry called WiFi.


Click to see a bigger image.

3. From the list of available wireless networks, find eduroam and press on it to connect.


Click to see a bigger image.

4. When connecting, you will be prompted for additional settings. Use the following settings:

EAP method: PEAP
Phase-2 authentication: MSCHAPV2
CA cerificate: Unspecified (May be in brackets) OR Do not validate.
Identity: username@ut.ee
Passwod: Password associated with your University of Tartu user account.

 

Click to see a bigger image.
Example images are from the Google Nexus 4 (LG) and Samsung Galaxy S III.